Medbolide

Với sứ mệnh tạo ra những viên thuốc có chất lượng tốt nhất nhằm góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe người dân Việt Nam, lấy phương châm “Tiên phong trong chất lượng” để xây dựng giá trị kinh doanh trên nền tảng chất lượng dược phẩm. Công ty MEDBOLIDE chuyên cung cấp các dược phẩm điều trị có chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế với giá cả phù hợp đến với cộng đồng.

 
TẦM NHÌN
Cùng với các doanh nghiệp dược hàng đầu trong nước xây dựng một nền dược phẩm Việt Nam chất lượng, tự chủ.
SỨ MỆNH
Tạo ra những viên thuốc chất lượng, mang lại kết quả điều trị tốt, góp phần chăm sóc sức khỏe người dân Việt Nam.
CHIẾN LƯỢC
Nghiên cứu, phát triển các thuốc đặc trị đang phải nhập khẩu. Tập trung sản xuất các thuốc của công ty tại các nhà máy hàng đầu Việt Nam.
QUYẾT TÂM
Mỗi sản phẩm là một giải pháp cho bệnh nhân. Tạo ra môi trường làm việc hiệu quả, năng động, với đầy đủ phúc lợi cho nhân viên.
Chia sẻ, đóng góp, góp phần xây dựng xã hội càng thêm tươi đẹp.
GIÁ TRỊ SỐNG
Trách nhiệm
Trung thực
Chất lượng
Chủ động
Hiệu quả