HÓC MÔN (corticoide, insulin và nhóm hạ đường huyết, …)