Chính sách - phúc lợi

Về chương trình đào tạo
Về chương trình đào tạo:

- Để tạo điều kiện cho nhân viên tích cực học tập nâng cao trình độ theo kế hoạch phát triển nguồn lực, Công ty sẽ thực hiện trợ cấp đào tạo đối với một số trường hợp CBNV có năng lực và hiệu quả làm việc. Cụ thể, nhân viên nằm trong diện quy hoạch đào tạo sẽ được trợ cấp tham gia các khoá huấn luyện về chuyên môn nghiệp vụ như: Quản lý, Kỹ thuật, Công nghệ, ngoại ngữ… phù hợp với nhiệm vụ đang đảm nhận hoặc theo hướng qui hoạch thăng tiến nhân viên của Công ty.

- Hình thức đào tạo có thể trong nước và ngoài nước. Mức trợ cấp bao gồm một phần hoặc toàn bộ học phí, chi phí khác trong quá trình đào tạo, ăn ở, đi lại theo kế hoạch từng khóa học và hoàn cảnh cụ thể.

Về chế độ bảo hiểm
Về chế độ bảo hiểm:

- Công ty và CBNV cùng có trách nhiệm thực hiện theo quy định của Luật Lao Động và Luật BHXH về các chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

- Đối với một số vị trí công việc đặc biệt hoặc những CBNV có thành tích tốt trong năm, Công ty có thể duyệt thực hiện thêm một số hình thức bảo hiểm khác như bảo hiểm tai nạn 24/24 nhằm thể hiện sự đãi ngộ của Công ty đối với CBNV.

Trợ cấp kết hôn
Trợ cấp kết hôn:

- Bản thân nhân viên kết hôn: 1.000.000 - 2.000.000 đồng/trường hợp.

Trợ cấp tang chế
Trợ cấp tang chế:

- Chính sách thăm viếng theo quy định công ty: vòng hoa và tiền mặt.

Trợ cấp ốm đau
Trợ cấp ốm đau:

- Ngoài việc thụ hưởng theo chế độ BHXH, BHYT.

- Công ty còn trợ cấp các khoản tùy theo trường hợp bệnh nan y phải điều trị dài ngày.

- Ban công đoàn có trách nhiệm thăm hỏi CBNV khi ốm đau, bệnh tật, …

Trợ cấp thai sản cho CBNV nữ
Trợ cấp thai sản cho CBNV nữ:

- Ngoài việc được hưởng trợ cấp thai sản theo Quy định của Luật BHXH.

- Công ty sẽ có tổ chức thăm với phần quà trợ cấp 1.000.000 đ - 2.000.000 đ/trường hợp.

Quà tặng sinh nhật
Quà tặng sinh nhật:

- Công ty tổ chức sinh nhật theo tháng/quý cho các CBNV.

Chế độ khám sức khỏe định kỳ
Chế độ khám sức khỏe định kỳ:

- Tất cả CBNV của Công ty được tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1 lần/1 năm.

Cung cấp vật tư cho công việc
Cung cấp vật tư cho công việc:
Công ty cấp Laptop, điện thoại cho Nhân viên tùy theo vị trí, tính chất công việc đảm nhiệm.
Du lịch hằng năm
Du lịch hằng năm:
Du lịch trong và ngoài nước 1 - 2 lần trong năm.