CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDBOLIDE

KIẾN THỨC SẢN PHẨM & KỸ NĂNG GIAO TIẾP!

Để đảm bảo cho tất cả các cán bộ Nhân viên Cty được đào tạo để có đủ năng lực chuyên môn thực hiện tốt các công việc được giao, ngoài việc Cty có chính sách đào tạo bên ngoài dành cho các cấp Quản lý cấp cao, cấp trung bên cạnh đó Cty cũng có xây dựng chương trình học tập nội bộ dành cho toàn thể các Thành viên.

Bp.Kinh doanh đã đăng ký tiên phong khởi động lại chương trình học tập này.
Buổi học đầu tiên của Bp.Kinh doanh cụ thể như sau:

1. Thời gian học: 09h sáng thứ 6 ngày 20/09/2019 tại Văn phòng Cty (Phòng 5).

2. Nội dung học:
- Chủ đề
"Kiến thức sản phẩm" - Người phụ trách đứng lớp: DSM - Mr.Xuân Thanh.
- Chủ đề
"Kỹ năng giao tiếp" - Người phụ trách đứng lớp: DSM - Ms.Thanh Huyền.


  HÃY CHIA SẺ NHỮNG ĐIỀU BẠN "CÓ"
ĐỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU BẠN "CHƯA CÓ"

Ý kiến bạn đọc