CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDBOLIDE

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT PHẢN ĐỐI & KỸ NĂNG XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ!

Vào lúc 13h30' chiều thứ 6 ngày 20/12/2019 tại Văn phòng Cty Medbolide. Cty đã tổ chức buổi học cho Bộ phận Kinh doanh với các chủ đề sau:

- Chủ đề "Kỹ năng giải quyết phản đối" - Người phụ trách đứng lớp: Mr.Thanh Tình - Quản lý kinh doanh (khu vực Miền Đông).
- Chủ đề
"Kỹ năng xây dựng mối quan hệ" - Người phụ trách đứng lớp: Mr.Minh Phụng - Quản lý kinh doanh (khu vực Mekong2).

Đây là cơ hội để Chúng ta có thể gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi học tập lẫn nhau cùng nâng cao và cùng phát triển.

Kết thúc buổi học, các Thành viên đều đánh giá cao những kiến thức, ý nghĩa mà chương trình mang lại.

Ý kiến bạn đọc